کاربرانِ درحال بازدید از این انجمن: 1 مهمان
انجمن‌های موجود در 'کتاب پایه'
  انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
سمبل ما
سادگى، کلید سمبل و نشانگر سادگى انجمن ما مىباشد. در این طرح ساده اشارات و مفاهیم مختلفى مستور است. اما بیش از هرچیز منظور انجمن ما روابط ومفاهیمى است که به راحتى قابل درك است. دایره سمبل، یک برنامه جامع و جهانى را نشان مىدهد که در آن فضاي کافی براي وجود و بروز انواع افراد در حال بهبودي وجود دارد. ...
1 4 سمبل ما
۱۳۹۹/۱۰/۷، ۰۳:۴۹ عصر
توسط امیر عباس.ک
فصل اول معتاد کیست؟
اکثر ما براى جواب دادن به این سئوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش راخوب مىدانیم! زمانى تمام زندگى و فکر و ذکر ما به نوعى در مواد مخدر خلاصه شده بود. ما همیشه یا مشغول گرفتن و مصرف کردن آن بودیم و یا به دنبال راه تهیهاش مىگشتیم. ما زندگى مىکردیم که مصرف کنیم و مصرف مىکردیم که زندگى کنیم. خیلى ساده معتاد، زن یا مردى است که زندگیش را موادمخدر کنترل کند. ما کسانى هستیم که در چنگال یک بیمارى مزمن و پیشرونده گرفتاریم و همیشه عاقبتى چون زندان، تیمارستان و مرگ در انتظارمان است.
1 10 معتاد کیست؟
۱۴۰۰/۱/۱۶، ۰۵:۵۸ عصر
توسط بَرمک
فصل دوم برنامه معتادان گمنام چیست؟
معتادان گمنام، یک انجمن غیر انتفاعى از زنان و مردانى است که اعتیاد به موادمخدرمشکل اصلى زندگىشان بوده است. ما معتادانى هستیم که در حال بهبودیم واکنون به طور مرتب گردهم مىآییم تا به کمک هم پاکى خود را حفظ کنیم. این برنامه، یک برنامه پرهیز کامل از هرگونه ماده مخدر است. تنها لازمه عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف مواد مخدراست. پیشنهاد مىکنیم که در این مورد روشنبین باشید و این فرصت را از دست ندهید. برنامه ما مرکب از اصولى است که بسیارساده بیان شدهاند و ما مىتوانیم آنها را در زندگى روزمره خود به کار بندیم. نکته بسیار مهم این برنامه عملى بودن آن است.
1 4 برنامه معتادان گمنام چیست...
۱۳۹۹/۱۰/۷، ۰۳:۵۵ عصر
توسط امیر عباس.ک
فصل سوم چرا اینجا هستیم؟
قبل از پیوستن به انجمن معتادان گمنام، ما اختیار زندگى خود را کاملاً از دست داده بودیم ودیگر نم ىتوانستیم مانند دیگران زندگى کنیم و از آن لذّت ببریم. براى زندگى به چیزى متفاوت نیاز داشتیم و تصور م ىکردیم که آن را در موادمخدر پیدا کرد هایم. براى ما مواد مخدر مهمتر از خانواده، همسر و فرزندا نمان شده بود و م ىبایستى آن را به هرقیمتى بدست م ىآوردیم. در این راه به بسیارى از مردم لطم ههاى شدید زد هایم، اما بیش از همه خودمان را آزار داد هایم. ما به خاطر نداشتن جنبه قبول مسئولی تهاى فردى، در واقع خودمان براى خودمان گرفتارى درست م ىکردیم واین طور به نظر م ىرسید که نم ىتوانیم زندگى را آن طور که هست قبول کنیم.
1 3 چرا اینجا هستیم؟
۱۳۹۹/۱۰/۷، ۰۳:۵۷ عصر
توسط امیر عباس.ک
فصل چهارم چگونگی عملکرد
1 4 چگونگی عملکرد
۱۳۹۹/۱۰/۳۰، ۱۱:۳۱ عصر
توسط امیر عباس.ک
فصل پنجم چه باید کرد؟
برنامه خودتان را با برداشتن قدم اول که در فصل گذشته تحت عنوان چگونگى عملکرد از نظر گذشت آغاز کنید. وقتى که ما از ته دل عجز خود را در مقابل اعتیادمان کاملاً مسلّم بدانیم، قدم بسیار بزرگى در راه بهبودى خود برداشت هایم. بسیارى از ما در این مرحله هنوز کاملاً از را ههاى گریز خود دست برنداشته بودیم، اما شما این فرصت را از دست ندهید و تا آن جا که ممکن است از اول کار را درست انجام دهید و سپس قدم دوم را بردارید و به همین ترتیب بقیه قد مها را دنبال کنید. شما به مرور این برنامه را شخصاً درك خواهید کرد. اگر شما در بیمارستان، زندان، مرکز بازپرورى و یا امثال آن هستید و در حال حاضر مصرف را قطع کرد هاید، م ىتوانید این روال زندگى را با خیال راحت آزمایش کنید.
1 3 چه باید کرد؟
۱۳۹۹/۱۰/۳۰، ۱۱:۳۶ عصر
توسط امیر عباس.ک
فصل ششم سنتهای دوازده گانه معتادان گمنام
1 3 سنت های 12 گانه معتادان گ...
۱۳۹۹/۱۰/۳۰، ۱۱:۴۲ عصر
توسط امیر عباس.ک
فصل هفتم بهبودی و لغزش
1 3 بهبودی و لغزش
۱۳۹۹/۱۰/۳۰، ۱۱:۵۲ عصر
توسط امیر عباس.ک
فصل هشتم ما بهبود پیدا میکنیم
1 4 ما بهبود پیدا میکنیم
۱۳۹۹/۹/۱۶، ۰۶:۱۲ صبح
توسط afshin918
فصل نهم فقط برای امروز زندگی به روال برنامه
1 3 فقط برای امروز زندگی به...
۱۳۹۹/۹/۱۵، ۰۹:۴۷ صبح
توسط امیر عباس.ک
فصل دهم الهامات تازه ای خواهد شد
1 4 الهامات تازه ای خواهد شد
۱۳۹۹/۹/۱۵، ۰۹:۴۳ صبح
توسط امیر عباس.ک