گزارش اعتبار‌های امیر عباس.ک
خلاصه
امیر عباس.ک
(کاربر فعال)

کل اعتبار‌ها: 31

اعتبار از اعضا: 7
اعتبار از ارسال‌ها: 19
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 1 0 0
6 ماه گذشته 1 0 0
در کل زمان 26 0 0
نظرات
behzadrt ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۴۰۰/۲/۶، ۰۷:۲۰ صبح
اعتبار برای ارسال امیر عباس.ک تاریخ اهدا: برنامه ریزي و آماده سازي در مورد چالشهاي خدمات خطوط تلفنی به اجرا گذاشتن برنامه هایت داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Amir abbas ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۶، ۰۶:۱۹ صبح
اعتبار برای ارسال مفید امیر عباس.ک داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Amir abbas ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۶، ۰۶:۱۸ صبح
اعتبار برای ارسال مفید امیر عباس.ک داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Amir abbas ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۶، ۰۶:۱۸ صبح
اعتبار برای ارسال مفید امیر عباس.ک داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Amir abbas ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۶، ۰۶:۱۸ صبح
اعتبار برای ارسال مفید امیر عباس.ک داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Amir abbas ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۶، ۰۶:۱۷ صبح
اعتبار برای ارسال مفید امیر عباس.ک داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
A. A. K ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۵، ۰۱:۲۱ صبح
اعتبار برای ارسال امیر عباس.ک تاریخ اهدا: مشارکت آزاد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
A. A. K ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۵، ۰۱:۲۱ صبح
اعتبار برای ارسال امیر عباس.ک تاریخ اهدا: مشارکت آزاد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
A. A. K ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۵، ۰۱:۲۱ صبح
اعتبار برای ارسال امیر عباس.ک تاریخ اهدا: مشارکت آزاد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
A. A. K ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۵، ۰۱:۲۰ صبح
اعتبار برای ارسال امیر عباس.ک تاریخ اهدا: مشارکت آزاد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
admin2 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۶/۹، ۰۶:۳۳ صبح

مثبت (+1): 111111111111111111111111111111111111111111111
ناظر 14 ( 8 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۸، ۱۲:۲۱ صبح
اعتبار برای ارسال مفید امیر عباس.ک داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ناظر 14 ( 8 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۸، ۱۲:۱۷ صبح
اعتبار برای ارسال مفید امیر عباس.ک داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۴، ۰۹:۰۵ صبح
اعتبار برای ارسال امیر عباس.ک تاریخ اهدا: نشریه خوانی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ناظر 14 ( 8 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۸، ۰۴:۰۰ صبح
اعتبار برای ارسال امیر عباس.ک تاریخ اهدا: بهبودی و جلسات مجازی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]