گزارش اعتبار‌های ناظر 9
خلاصه
ناظر 9
(ناظم)

کل اعتبار‌ها: 18

اعتبار از اعضا: 9
اعتبار از ارسال‌ها: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 9 0 0
نظرات
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۴، ۰۴:۲۶ عصر

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۴، ۰۴:۲۶ عصر

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۳، ۰۸:۳۶ عصر

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۳، ۰۸:۳۶ عصر

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۳، ۰۸:۳۶ عصر

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۳، ۰۸:۳۶ عصر

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۳، ۰۸:۳۶ عصر

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۱/۹، ۱۲:۵۷ صبح

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۱/۹، ۱۲:۵۷ صبح

مثبت (+2): عالی ممنون