گزارش اعتبار‌های ناظر 6
خلاصه
ناظر 6
(ناظم)

کل اعتبار‌ها: 42

اعتبار از اعضا: 7
اعتبار از ارسال‌ها: 29
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 36 0 0
نظرات
God why me !? ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۷/۳۰، ۰۸:۳۱ عصر

مثبت (+1): چرا خدا با این که میتونه مچ مون رو بگیره به جاش دستمون رو میگیره؟
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۸، ۰۵:۰۳ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: نشریه خوانی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۸، ۰۵:۰۲ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: نشریه خوانی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۸، ۰۵:۰۲ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: نشریه خوانی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۷، ۰۳:۲۰ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: سوال11-درباره پل ارتباطی این سنت باسنت های دیگرگفتگوکنید.این پل های ارتباطی چه چیز در داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۷، ۰۳:۲۰ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: سوال12-چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا اصول این سنت را در تلاش های گروه خود دخیل ک داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۷، ۰۳:۱۹ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: سوال2- چگونه وابستگی یاپیگیری مسایل مالی ملکی وشهرت برروی فضای بهبودی درگروه ماتاثیرم داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۷، ۰۳:۱۹ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: سوال3-تاییدبه چه معنی است؟چه چیزهایی ممکن است باعث شوندکه به نظربرسدگروه مادرحال تایی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۷، ۰۳:۱۸ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: نشریه خوانی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۱، ۱۰:۱۹ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: نشریه خوانی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۷، ۰۴:۳۲ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: نشریه خوانی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۶، ۰۳:۰۱ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: 1_در رابطه با تاش های خدماتی مان، مفهوم "برای همیشه غیرحرفه ای ماندن" چیست؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۶، ۰۳:۰۰ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: 2_ایا بدنخدماتی مان، برای تکمیل یک پروژه و یا به انجام رساندن کاری، نیاز به استفاده ا داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۶، ۰۳:۰۰ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: نشریه خوانی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sepher1877 ( 226 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۵، ۰۷:۲۵ عصر
اعتبار برای ارسال ناظر 6 تاریخ اهدا: نشریه خوانی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]