گزارش اعتبار‌های ناظر 13
خلاصه
ناظر 13
(ناظم)

کل اعتبار‌ها: 30

اعتبار از اعضا: 4
اعتبار از ارسال‌ها: 22
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 5 0 0
6 ماه گذشته 5 0 0
در کل زمان 26 0 0
نظرات
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۴۰۰/۱/۲۱، ۰۶:۴۷ عصر
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: سوال 41:احساساتی که امروز داشتم چه بودند ؟چگونه از آن احساسات برای انتخاب عملی که بر داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۴۰۰/۱/۲۱، ۰۶:۴۳ عصر
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: سوال 40:آیا امروز با خود خوب بودم ؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۴۰۰/۱/۲۱، ۰۶:۴۲ عصر
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: 39:آیا امروز پاک ماندم ؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۴۰۰/۱/۲۱، ۰۶:۴۱ عصر
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: سوال 38:در چه کاری اشتباه کردم ؟ اگر می توانستم آن کار را دوباره انجام دهم ، چگونه رف داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۴۰۰/۱/۲۱، ۰۶:۴۰ عصر
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: سوال 37:آیا معذرت خواهی یا جبران خسارتی بدهکار هستم ؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۶/۱۰، ۰۷:۳۵ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: چگونه یک ایده از دل یک گروه به یک نشریه معتبر در انجمن معتادان گمنام تبدیل میشود؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۶/۱۰، ۰۷:۳۵ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: خواندن نشریات چگونه در نبود جلسات به ما کمک کرد؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۶/۱۰، ۰۷:۳۵ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: چرا باید نشریات NAرا بخوانیم یا گوش کنیم؟منظور از فقط برای امروز زندگی کردن چیست؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۶/۱۰، ۰۷:۳۵ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: خواندن نشریات چگونه بر روی بهبودی من و روابطم با دیگران تاثیر گذاشته؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۶/۱۰، ۰۷:۳۵ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: چگونه تازه واردین را برای خواندن و تهیه نشریات انجمن معتادان گمنام ترغیب کنیم؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
eshgholi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۳۱، ۰۵:۴۶ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: خواندن نشریات چگونه در نبود جلسات به ما کمک کرد؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
eshgholi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۳۱، ۰۵:۴۶ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: چگونه یک ایده از دل یک گروه به یک نشریه معتبر در انجمن معتادان گمنام تبدیل میشود؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۳۰، ۱۱:۴۵ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: سوال 34: آیا امروز در هیچ یک از روابط خود درگیر تنش شدم ؟ آنها چه بودند ؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۳۰، ۱۱:۴۴ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: سوال 43: امروز چه کاری انجام دادم که نسبت به آن احساس مثبتی دارم ؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
e.tehran ( 105 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۳۰، ۱۱:۴۴ صبح
اعتبار برای ارسال ناظر 13 تاریخ اهدا: سوال 47:امروز چه چیزی دارم که برای آن شکرگزار هستم ؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]