گزارش اعتبار‌های amir sh
خلاصه
amir sh
(کاربر عالی)

کل اعتبار‌ها: 48

اعتبار از اعضا: 7
اعتبار از ارسال‌ها: 26
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 1 0 0
در کل زمان 33 0 0
نظرات
محسن شب ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۳، ۰۹:۰۴ عصر
اعتبار برای ارسال amir sh تاریخ اهدا: سوال 21 : چرا قدم هفتم احساس آرامش را پرورش می دهد ؟ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
بَرمک ( 5 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۶/۲۷، ۰۳:۵۷ عصر
اعتبار برای ارسال amir sh تاریخ اهدا: سوال 14 : ایا هرگز چیزی را باور داشته ام بدون اینکه برای اثبات ان چیز دلیل و مدرک مشه داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ناظر 6 ( 42 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۱، ۰۷:۰۴ عصر
اعتبار برای ارسال amir sh تاریخ اهدا: 2. چگونه شرکت در وجدان گروه به من کمک میکند تا وجود نیروی برتر را بیشتر احساس کنم؟چگو داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۳/۳۰، ۱۱:۳۲ صبح

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۳/۳۰، ۱۱:۳۲ صبح

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۳/۳۰، ۱۱:۳۲ صبح

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۳/۳۰، ۱۱:۳۲ صبح

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۳/۳۰، ۱۱:۳۲ صبح

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۳/۳۰، ۱۱:۳۱ صبح

مثبت (+2): عالی ممنون
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۳/۳۰، ۱۱:۳۱ صبح

مثبت (+2): عالی ممنون
ناظر 6 ( 42 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۹/۱/۱۳، ۰۶:۵۲ عصر
اعتبار برای ارسال amir sh تاریخ اهدا: سؤال ٨ الف پل هاي ارتباطي بين اين سنت با قدم ها را توضيح دهيد. داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، ۰۷:۴۰ عصر
اعتبار برای ارسال amir sh تاریخ اهدا: 1. آیا امکان ایجاد وجدان گروه گروه در یک بدنه خدماتی وجود دارد ؟ ما چگونه ایجاد وجدان داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، ۰۷:۳۹ عصر
اعتبار برای ارسال amir sh تاریخ اهدا: 2. فرایند ایجاد وجدان گروه به چه شکل است؟ چه چیز در تصمیم گیری یک بدنه خدماتی ممکن اس داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، ۰۷:۳۹ عصر
اعتبار برای ارسال amir sh تاریخ اهدا: 3. چگونه به بهترین شکل گروه ها را در فرایند کارهای خود قرار می دهیم؟کار ما چگونه بر ب داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin.a ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، ۰۷:۳۹ عصر
اعتبار برای ارسال amir sh تاریخ اهدا: 4. بدنه خدماتی ما چگونه در کارها و جلسات خود اصول روحانی را تمرین می کند ؟چگونه اجازه داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]