نظرسنجی: نقش اصول روحانی 12 قدم و سنت انجمن در شرایط ویروس کرنا چیست؟
در هر حال ویروس کار خودش را میکند.(چه 12 قدمی و سنتی باشی و چه روحانیت بالایی داشته باشی)
اصول روحانی 12 قدم و سنت پاکی و بهبودی نسبی برای ما فراهم میکند
راضی بودن به همه شرایط تلخ و شیرین
نقش این اصول درمان ویروس های باطنی و درونی ماست مثل رنجش ترس توقع بی جا غرور و...
[نمایش نتایج]
 
 
امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، ناظر 9
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، ناظر 9
[url=https://novostic.ru][/url]????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، ناظر 9
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، ناظر 9
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، ناظر 9
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، ناظر 9
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، ناظر 6
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، ناظر 6
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، حـمـیـد
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، حـمـیـد
????????

وب‌سایت رسمی انجمن معتادان  گمنام:
WWW.NA-IRAN.ORG
نرم‌افزار آدرس جلسات:
Meeting.na-iran.org
تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران:
http://forum.na-iran.org
آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو :
http://na-iran.org/?p=354704
دفترچه تلفن خدماتی نواحی :
Phone.na-iran.org
اپلیکیشن آدرس جلسات:
http://na-iran.org/?p=354277

????????
پاسخ
 سپاس شده توسط امیر عباس.ک ، ناظر4 ، حـمـیـد ، admin2
من امروز تعدم را به بهبودی با رعایت پروتکل بهداشت در جلسات فیزیکی و استفاده بیشتر از جلسات مجازی نشان میدهم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 14 ، ناظر 9 ، ناظر4 ، حـمـیـد ، ناظر 6 ، admin2
سلام روزتون بخیر 
ببخشید من همسرم اعتیاد دارن اوضاعش خیلی بهم ریخته است من هر کاری میکنم ک خوب بشه و خودش هر چی تلاش میکنه دوهفته یه ماه میزاره کنار ولی دوباره با یه اسم شیشه شنیدن یا فیلم معتاد دیدن وسوسه میشه و دوباره شروع میکنه .میخام راهنماییم کنید من چجوری باید رفتار کنم ک جلو وسوسه اش گرفته بشه .همسر من اصلا اهل صحبت کردن و درد دل کردنم نیست همه پی و تو ذهن خودش نگه میداره هی پرورش میده بعد میره به سمت مواد من از هر طریقی رفتم جواب نداده دعوا محبت صحبت یه ماه میزاره کنار دوباره شروع میکنه 
دیگه کار داره به ابرو ریزی های خیابونی و اینجور مسایل میکشه لطفا اگر کسی اگاهیشو داره من با چ کلمانی میتونم ارومش کنم یا حتی از نطر تغدیه چیکار کنم دمنوشی نوع غدایی راهنماییم کنه 
ممنونتون میشم 
ببخشید اینجا پیام دادم نمیدونستم سوالمو کجا باید بپرسم
پاسخ
 سپاس شده توسط admin2 ، حـمـیـد ، مهدی1 ، ناظر4
[quote pid='5487' dateline='1587147994']
سلام ده سال پاکی داشتم الان چند ماه است دوباره گرفتار شدم راهنمایی کنید
[/quote]
سلام دوستخوبم سعی کن جاهایی که نقاط ضعف بوده شناسایی کنی وبااستفاده ازراهنما دوباره حرکت کنی انشالله

(۱۳۹۹/۶/۹، ۰۶:۳۸ صبح)M.alem نوشته است: سلام روزتون بخیر 
ببخشید من همسرم اعتیاد دارن اوضاعش خیلی بهم ریخته است من هر کاری میکنم ک خوب بشه و خودش هر چی تلاش میکنه دوهفته یه ماه میزاره کنار ولی دوباره با یه اسم شیشه شنیدن یا فیلم معتاد دیدن وسوسه میشه و دوباره شروع میکنه .میخام راهنماییم کنید من چجوری باید رفتار کنم ک جلو وسوسه اش گرفته بشه .همسر من اصلا اهل صحبت کردن و درد دل کردنم نیست همه پی و تو ذهن خودش نگه میداره هی پرورش میده بعد میره به سمت مواد من از هر طریقی رفتم جواب نداده دعوا محبت صحبت یه ماه میزاره کنار دوباره شروع میکنه 
دیگه کار داره به ابرو ریزی های خیابونی و اینجور مسایل میکشه لطفا اگر کسی اگاهیشو داره من با چ کلمانی میتونم ارومش کنم یا حتی از نطر تغدیه چیکار کنم دمنوشی نوع غدایی راهنماییم کنه 
ممنونتون میشم 
ببخشید اینجا پیام دادم نمیدونستم سوالمو کجا باید بپرسم
سلام هرکسی به تنهایی نمیتونه ازدست مواد خلاص شه باید جلسه بیا وازدوست های همدرد کمک بگیرد??
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin2 ، ناظر4
در قدم سوم ،بیان شده که تعهد نقطۀ اوج واگذاری اراده شخصی ست. تعهد برای من تکرار و تمرین اصول روحانی هست حتی اگر بنظر برسد که هیچ فایده ای ندارد.تعهد بازگشت به برنامه بعد از هر لغزش در پیگیری اصول است
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin2 ، مهدی1 ، ناظر4
(۱۳۹۹/۶/۹، ۰۶:۳۸ صبح)M.alem نوشته است: سلام روزتون بخیر 
ببخشید من همسرم اعتیاد دارن اوضاعش خیلی بهم ریخته است من هر کاری میکنم ک خوب بشه و خودش هر چی تلاش میکنه دوهفته یه ماه میزاره کنار ولی دوباره با یه اسم شیشه شنیدن یا فیلم معتاد دیدن وسوسه میشه و دوباره شروع میکنه .میخام راهنماییم کنید من چجوری باید رفتار کنم ک جلو وسوسه اش گرفته بشه .همسر من اصلا اهل صحبت کردن و درد دل کردنم نیست همه پی و تو ذهن خودش نگه میداره هی پرورش میده بعد میره به سمت مواد من از هر طریقی رفتم جواب نداده دعوا محبت صحبت یه ماه میزاره کنار دوباره شروع میکنه 
دیگه کار داره به ابرو ریزی های خیابونی و اینجور مسایل میکشه لطفا اگر کسی اگاهیشو داره من با چ کلمانی میتونم ارومش کنم یا حتی از نطر تغدیه چیکار کنم دمنوشی نوع غدایی راهنماییم کنه 
ممنونتون میشم 
ببخشید اینجا پیام دادم نمیدونستم سوالمو کجا باید بپرسم

درود

پیام انجمن ما این است که هر معتادی می‌تواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد. میل به مصرف را از دست بدهد و یک راه تازه برای زندگی پیدا کند.


پیام ما، پیام امید است و وعده آزادی می‌دهد.

لطفا شما یا خودتون یا همسرتون با شماره های ماندگار کمیته روابط عمومی(وب سایت زیر ) تماس بگیرید
اونا راهنمایی لازم رو براتون انجام میدن
موفق باشید

 انجمن معتادان گمنام
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، آناک ، حـمـیـد ، admin2 ، ناظر 10
امروز سعی میکنم از امکاناتی که دارم بخوبی استفاده کنم و از خسارت زدن کناربکشم و صداقت داشته باشم و تمایل خودم رو به بهبودی با رعایت اصول بهداشتی و شیوه نامه ها و حضور در جلسات انجام بدم به نحوی که اگه در جلسه که میرم اگر تعداد نفرات زیاد هستن سعی میکنم جلسه رو ترک کنم تا جابا توجه به رعایت فاصله اجتماعی برای دیگر اعضا فراهم بشه و همچنین رابطه ام رو باراهنما و اعضا به صورت تلفنی تقویت میکنم و ترازنامه رو مینویسم و نشریات رو میخونم و درکنار اونها مطالعه مفید دارم و سعی میکنم حتی یک روز هم بیکارنباشم .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 8 ، حـمـیـد ، admin2 ، ناظر4
تـعطیـلی جـلسات
یـک تــرازنــامه بـــرای اعضائیست که مدتی را در این برنامه گذرانده اند،
اینکه آیا بهبودی را فقط درجـلسات پیدا کرده اند یا بهبودی را با خود به درون جامعه،خانواده و بطور کل اجتماع پیرامون خود برده اند؟

آنهایی که بهبودی را فقط در جلسات پیدا کرده اند، وحشت زده شده اند و احساس خطر میکنند و به هر بهانه ای بدنبال تجمع اعضا انجمن هستند‼️
?آیا بهتر نیست که ما از ابزارهای بهبودی، مانند تماس با راهنما ، خواندن نشریات، مرور و تمرین مداوم قدمها، استفاده از فضاهای مجازی بهبودی و از همه مهمتر دعا و مراقبه منظم استفاده  کنیم، و اصولی را که در این سالها در جلسات بصورت تئوری آموزش دیده ایم از این پس بصورت عملی به اجرا در بیاوریم، تا در شرایط بحرانی وحشت زده نشویم واحساس خلأ و خطر نکنیم؟
این کاملا درست است که گروه قویترین وسیله پیام‌رسانی است، اما در حال حاضر، بهبودی شخصی باید در اولویت قرارگیرد، زیرا تک تک ما سرمایه و سمبل کارایی برنامه هستیم...
* پس با هم باشیم و متحد *
شاید امروز از هم دور میمانیم اما بی شک فردا میتوانیم محکمتر و صمیمانه‌تر یکدیگر را در آغوش بگیریم?
??یادمان باشد...
که NA برای تک تک ما بعنوان اعضای انجمن معتادان گمنام،در هر شرایطی که قرار بگیریم ابزارهای مختلفی برای پاک ماندن و ادامه ی حرکت در مسیر بهبودی مان در اختیارمان قرار داده است.

فراموش نکنیم که بهبودی ادامه دارد...
زیرا روح NA در وجود تک تک ما جاریست و "امید و اتحاد" ما همچنان زنده است Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر 8 ، admin2
ما بیماریی به نام اعتیاد داریم و همیشه امکان این وجود دارد که دوباره مثل گذشته شویم . بهبودی هزینه خاص خود را دارد ، مراقبت خاص ما را می طلبد ... ما باید به انجام کارهایی که تاکنون برای بهبودی خود انجام داده ایم ، ادامه دهیم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 8 ، حـمـیـد ، admin2
سلام مجید هستم معتاد وتازه به انجمن پیوستم قبلا ۴سال پاکی داشتم و دوباره لغزش کردم الان ۱۰روزه پاکم وقبلا اصلا انجمن نمیشناختم،برام دعا کنید دوستان
پاسخ
 سپاس شده توسط مهدی1 ، ناظر 8 ، حـمـیـد ، admin2 ، ناظر 10
سلام .
بهترین دوست  و رفیق و عشق من درگیره اعتیاده ولی حدودا ۵ساله خیلی شدید معتاد شده...دلم میخوادد کمکش کنم..خودش میگه خیلی راها رفتم و ترک کردم ولی نشده.. از زندگی سیره..دلخوشی نداره...میگه یه آدم مرده ام .
من چطوری کمکش کنم؟ چطوری واسش راهنما بگیرم..ممنون میشم  کمکم کنید
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin2 ، ناظر 10
(۱۳۹۹/۱۱/۱۷، ۰۴:۲۰ عصر)Mr.en نوشته است: سلام .
بهترین دوست  و رفیق و عشق من درگیره اعتیاده ولی حدودا ۵ساله خیلی شدید معتاد شده...دلم میخوادد کمکش کنم..خودش میگه خیلی راها رفتم و ترک کردم ولی نشده.. از زندگی سیره..دلخوشی نداره...میگه یه آدم مرده ام .
من چطوری کمکش کنم؟ چطوری واسش راهنما بگیرم..ممنون میشم  کمکم کنید
 سلام 
با استفاده از لینک زیر میتوانید نزدیکترین آدرس جلسه معتادان گمنام رو پیدا کنید تا در جلسات شرکت کنند

سایت خطوط تلفنی آدرس جلسات انجمن معتادان گمنام ایران
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin2 ، ناظر 10 ، ناظر 13
با سلام من امیر هستم معتاد به نظر من تعهد من از زمانی که چشمانم را باز می کنم تا یک روز زو سپری کنم اول تعهد خودم را با سپاسگزاری شروع می کنم که باعث احساس خوب در من می شود و با انجام مسئولیت های روزانه حالا برای هرکس در هر مقطع پاکی فرق می کنه برای من آماده کرده صبحانه و در کنار خانواده شاد بودن و به اینکه برنامه روزانه ام را دنبال کردن و یه شرکت در جلسه و تماس گرفتن با راهنما و دوستان بهبودی و کمک به یک دوست همدرد و کمک صادقانه کردن و حفظ پاکی و .. می شود تعهد من به بهبودی و اینکه به حرف زن و بچه ام گوش کردن و نق نزدن و بهانه نیاوردن در کارهاو انجام مسئولیت های محوله مثل پدر بودن ، همسر بودن و ...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 8 ، حـمـیـد ، admin2


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان