امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تمرین اصول
#1
تمرین اصول
فعالیت هاي خدماتی ما اغلب فرصت هایی را ایجاد می کنند تا بتوانیم این اصول را براي موانع به ظاهر غیرقابل عبور به کار گیریم. براي دستیابی به راه حل هاي ممکن با روشن بینی می توانیم با این چالش ها روبرو شویم. براي مثال: ممکن است خود را در موقعیتی بیابیم که دو کمیته ي فرعی مختلف با یک مرکز تأدیبی همکاري متقابل دارند ؛ هر کمیته ي فرعی ممکن است با افراد مختلفی در آن مرکز در تماس باشند. آنچه که در یک چنین موقعیتی لازم است ، یک ارتباط خوب بین کمیته هاي فرعی است. روابط عمومی ما هنگامی تقویت می شود که بتوانیم اصول را تمرین کرده ، با یکدیگر همکاري نموده و یکدیگر را مطلع نگه داریم.


چطور می توانیم با درک بهتر اصول na با چالش های غیر منتظره سنجیده تر روبرو شویم؟
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 14 ، ناظر4 ، ناظر 10 ، حـمـیـد
#2
اصول NA که در روابط ما با انجمن و جامعه بکار برده می شود ، در این فصل از کتاب توضیح داده شده است. وقتی که به معناي واقعی ، اصول NA را درك کنیم با چالش هاي غیر منتظره به گونه اي بهتر و سنجیده تر می توانیم روبرو شویم. 
فعالیت هاي خدماتی ما اغلب فرصت هایی را ایجاد می کنند تا بتوانیم این اصول را براي موانع به ظاهر غیر قابل عبور به کار گیریم. براي دستیابی به راه حل هاي ممکن با روشن بینی می توانیم با این چالش ها روبرو شویم.
براي مثال: ممکن است خود را در موقعیتی بیابیم که دو کمیته ي فرعی مختلف با یک مرکز تأدیبی همکاري متقابل دارند ؛ هر   کمیته ي فرعی ممکن است با افراد مختلفی در آن مرکز در تماس باشند. آنچه که در یک چنین موقعیتی لازم است ، یک ارتباط خوب بین کمیته هاي فرعی است. روابط عمومی ما هنگامی تقویت می شود که بتوانیم اصول را تمرین کرده ، با یکدیگر همکاري نموده و یکدیگر را مطلع نگه داریم. 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 14 ، ناظر4 ، ناظر 10 ، حـمـیـد
#3
معتادان گمنام پذیراي همه کسانی است که در جستجوي رهایی از اعتیاد فعال می باشند و فعالیت هاي روابط عمومی ما نیاز به حمایت از این یکسان نگري را دارد. فعالیت هاي خدماتی ما باید اطمینان پیدا کند که NA خوشامدگوي همه ــ از مالک گرفته تا محکوم ــ می باشد. همانطور که در کتاب پایه آمده فعالیت هاي خدماتی ما سعی در پوشش همه معتادان دارد “بدون در نظر گرفتن سن ، نژاد ، جنسیت با هر عقیده و مذهب و یا بی مذهبی”.  
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 14 ، ناظر4 ، ناظر 10 ، حـمـیـد
#4
زير بناي روحاني
اصول NA كه در روابط ما با انجمن و جامعه بكار برده مي شود ، در اين فصل از كتاب توضيح داده شده است. وقتي كه به معناي واقعي ، اصول NA را درك كنيم با چالش هاي غير منتظره به گونه ای بهتر و سنجيده تر می توانیم روبرو شويم. فعاليت هاي خدماتي ما اغلب فرصت هايي را ايجاد مي كنند تا بتوانيم اين اصول را براي موانع به ظاهر غير قابل عبور به كار گيريم. براي دستيابي به راه حل هاي ممكن با روشن بيني مي توانيم با اين چالش ها روبرو شويم. براي مثال: ممكن است خود را در موقعيتي بيابيم كه دو كميته ی فرعي مختلف با يك مركز تأديبي همكاري متقابل دارند ؛ هر كميته ی فرعي ممكن است با افراد مختلفي در آن مركز در تماس باشند. آنچه كه در يك چنين موقعيتي لازم است ، يك ارتباط خوب بين كميته هاي فرعي است. روابط عمومي ما هنگامي تقويت مي شود كه بتوانيم اصول را تمرين كرده ، با يكديگر همكاري نموده و يكديگر را مطلع نگه داريم.
هر گروه تنها يك هدف اصلي دارد ، رساندن پيام به معتادي كه هنوز در عذاب است. سنت پنجم
به عنوان اعضاي NA همه يك هدف اصلي داريم كه باید از آن حمايت كنيم. در حاليكه كه گروه ها بر روي هدف اصلي متمركز هستند ، مسئوليت حمايت از فعاليت ها به عهده ی كميته ی خدماتي ناحيه اي سپرده شده است. براي آن دسته از ما كه خدمات روابط عمومي را انجام مي دهيم ، اين بدان معناست كه ما با روحيه حاكي از فروتني خدمت نماییم. به زبان ساده ، ما معتادان در حال بهبودي هستيم كه سعي در رساندن پيام بهبودي به معتادان در حال عذاب داريم ــ همان پيامی كه شخص ديگري به رايگان در اختيار ما گذاشت ــ وظيفه ی ما آن است كه به ديگران اجازه دهيم بدانند كه معتادان گمنام ، يك برنامه ی بهبودي ساده ی روحاني و دوازده قدمي است که مي تواند به هر معتاد در جستجوي رهايي از اعتياد به مواد مخدر كمك كند. ما با اطمينان اعلام مي كنيم كه چه خدماتي را مي توانيم يا نمي توانيم ارائه نماییم . رويكرد ما به روابط عمومي با اين آگاهي است كه NA براي جامعه چيست و روابط NA با آن جامعه چگونه است. اصول فروتني و خدمت در رساندن پيام NA در راستاي شناخته شدن نقش NA در جامعه مي تواند به ما كمك كند.
کتابچه اطلاع رسانی انجمن معتادان گمنام فصل دوم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 14 ، ناظر4 ، ناظر 10 ، حـمـیـد
#5
همکاري یعنی کارکردن در کنار یکدیگر ؛ یعنی شرکت در اقداماتی که براي همۀ افراد درگیر ، سودمند است.
زمانیکه با یکدیگر همکاري می کنیم با تمایل خود به کسی که از ما درخواست مساعدت نموده ، کمک می کنیم.
حمایت از یک کمیته فعال ناحیۀ دیگري است ، هنگامی که در مورد ایده و وقت از ما درخواست NA معناي این در
کمک می کند. ما اینجا هستیم تا یکدیگر را حمایت کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، مهدی1 ، ناظر 10 ، حـمـیـد
#6
فعاليت هاي خدماتی ما اغلب فرصت هايی را ايجاد می كنند تا بتوانيم اين اصول را برای موانع به ظاهر غير قابل عبور به كار گيريم. برای دستيابی به راه حل های ممكن با روشن بينی می توانيم با اين چالش ها روبرو شويم. براي مثال: ممكن است خود را در موقعيتی بيابيم كه دو كميته ی فرعی مختلف با يك مركز تأديبی همكاری متقابل دارند ؛ هر   كميته ی فرعی ممكن است با افراد مختلفی در آن مركز در تماس باشند. آنچه كه در يك چنين موقعيتی لازم است ، يك ارتباط خوب بين كميته های فرعی است. روابط عمومی ما هنگامی تقويت می شود كه بتوانيم اصول را تمرين كرده ، با يكديگر همكاری نموده و يكديگر را مطلع نگه داريم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، مهدی1 ، ناظر 10 ، حـمـیـد
#7
خوداتكايي و اعلاميه هاي خدمات عمومي

ما يك سازمان غير انتفاعي هستيم بنابراين اغلب پيشنهادات خيرخواهانه اي به ما مي شود ، مانند: حداقل پرداخت اجاره بهاي محل برگزاري جلسات يا تبليغات خدمات عمومي مانند: آگهي هاي كوتاه راديويي و يا آگهي در معابر عمومي.
زماني كه براي سي ثانيه تبليغ در يك برنامة راديويي و يا نصب يك پوستر اطلاع رساني NA در ایستگاه قطار هزینه ای پرداخت نمی کنیم ، ممکن است ترس آن را داشته باشیم که دیگر خود اتکا نیستیم.
اعلامیه های خدمات عمومی اغلب در اختیار مؤسسات خیریه قرار دارند. در چنین موقعیت هایی رسانه ها از طریق همین اعلامیه ها خدمتی را به جامعه ارائه می دهند. اعلامیه خدمات عمومی مصالحه نمی کند و یا اصل خود اتکایی ما را به خطر نمی اندازد.
این ها فرصت هایی هستند که جامعه برای سازمان های خدماتی اجتماع فراهم می کند. آنچه که ما در NA در اختیار معتادان در حال عذاب می گذاریم به سود جامعه است. قبول کمک های خیرخواهانه و تخفیف هایی که به دیگر سازمان های خدمات اجتماعی مشابه نیز ارائه می شود نیز در راستای حفظ اصل خوداتکایی است.
در حقیقت این مثال در مورد اعلامیه خدمات عمومی می تواند برای ما فرصتی باشد تا رابطه ای بر مبنای همکاری با عموم در اجتماع خود ایجاد کنیم. ارائه این نوع خدمات به سازمان های خیریه راهی برای ورود مؤسسات مردمی و فرصت های شغلی به روابط مبتنی بر همکاری درون اجتماع می باشد. ما با ترکیب فعالیت های مان با مؤسسات در قالب یک تیم ، توانایی خود را جهت همکاری به نمایش می گذاریم.
ما خود را به این مؤسسات مرتبط یا وابسته نمی کنیم. در عوض ما می توانیم بر اساس روحیه همکاری وارد این گونه ارتباطات شویم.


کتابچه اطلاع رسانی انجمن معتادان گمنام
#فصل_دوم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 8 ، ناظر 10 ، حـمـیـد


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان