امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 18 . چه اقداماتی جهت آماده شدن خود انجام داده ام ؟
#1
 سوال 18 .  چه اقداماتی جهت آماده شدن خود انجام داده ام ؟
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، محمدمهدی ۱۲
#2
جبران خسارت بخش مهمی اززندگی من خصوصأبهبودی شخصی من میباشد.
مابایدهمزمان باکارکردن این قدمها به درک ورشد اصول روحانی قدمهاهم برسیم ودر دل این رشد روحانی فرآیندجبران خسارت راهم به مرورانجام دهیم وخودمشغولی واشتغال فکری وخودمحوری وانکاروترسهایمان که جزئی از بیماری ومرض مامیباشندوبیشترین تأثیرمنفی رادر رشدروحانی مادارندراکم رنگترکرده وسعی کنیم ازآنهااستفاده نکنیم وازهمه مهمتراینکه بااشخاصی که به آنهاخسارت زده ایم روبروشده واقراری صادقانه داشته باشیم ودر راستای خسارتهایمان علیرغم عکس العمل طرف مقابل باید دراین مسیر، اصل روحانی فروتنی راپیشه کنیم واحساس زیبای رهایی رابعدازجبران خسارتهایمان تجربه کنیم.
برای جبران خسارتهای مالی بایدمقداری پول متناسب باخسارتی که واردکرده ایم راکناربگذاریم وبااعمال ورفتارمان حسن نیت خودرابه کسانیکه جبران خسارت بدهکاریم نشان بدهیم واز دوستانی که مشابه خسارت ماراداشته اندوجبران کرده اند تجربه بگیریم.
تردید وشک ودودلی راازخودمان دورکرده وشجاعت وشهامت رادرخودمان با الگوبرداری ازدوستان موفق دراین راه تقویت کنیم.
لیست خودراآماده کرده وآنرا الویت بندی کرده وروی پذیرشمان کارکنیم وروحیه تمایل داشتن نسبت به جبران خسارت کردن رادرخودمان حفظ وتقویت کنیم .
رابطه مان راباراهنمایمان بهتروصمیمی تر کنیم وازتجربه هاوراهنمایی هایش استفاده کنیم اهداف روحانی این قدم رافراموش نکنیم،وباراهنمایمان برنامه ریزی کنیم،وحالمان رابادعاومراقبه و شکرگزاری وتصویرذهنی مثبت ازآثار خوب وصحیح بعداز جبران خسارت مساعدترکنیم واصول روحانی شهامت،فروتنی،پذیرش وایمان واعتماد رادرخودقویترکنیم.
دعاکردن مارابه منبع قدرت لایزال الهی وصل میکندواین خداونداست که کمک میکندتامادرمسیرمان ثابت قدمترباشیم.ودرنهایت لیست قدم 8 و ترازنامه های قدم 4 رامرورمیکنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 2 ، ناظر 6 ، ناظر4 ، حـمـیـد ، محمدمهدی ۱۲
#3
بررسی دست آورد قدم نهم ونوشتن لیست رنجشها وکینه ها باعث می شود
که خسارت جدیدی نزنیم وبه نقصها و رفتارهای بد خود نگاه کرده و به این فکر باشیم که این قدم  چه ارمغان و دستاوردی برای ما دارد . 

اول به خاطر داشتن این مطلب که
جبران خسارت یک قسمت ازبرنامه بهبودی من است وبررسی ویاد آوری
هدف قدم نهم کمک می کند تامن تمایل
خود را ازدست ندهم.

بررسی صدماتی که زده ام واقرار وپذیرش آنها بیشترین کمک را برای ایجاد تمایل و دست یابی به فروتنی که ابزار مهمی برای جبران خسارت هستند را به من می دهد.

تغییر باورهایی که مانع جبران خسارت می شوند وباعث شک ودو دلی
رابری من فراهم می کنند ، تجربه گرفتن
از اعضای قدیمی و با تجربه، دعا ومراقبه، خسارت نزدن، جلسه رفتن وحضور درکلاس قدم، مشارکت درمورد
این قدم وتوجیه این مطلب که شاید بهترین زمان برای جبران خسارت همین
امروز باشد وشاید دیگرفرصتی برای این
کار نباشد، همه اینها اقداماتی هستند که
من جهت آماده شدن برای انجام این قدم
مهم از خود نشان داده ام .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، حـمـیـد
#4
دعا کردن ما را به منبع قدرت وصل می کند که خداوند است و توانایی می گیریم .عمل کردن به قدم های قبل تعهد به برنامه بهبودی ایمان و تکیه به خداوند و سپردن (سپردن قدم سوم )انجام سهم خودم در برنامه اعتماد و ارتباط با راهنما و استفاده از تجربیات او و دیگران. نوشتن و لیست کردن خسارات و شناخت کامل از نوع خسارت معنوی مادی عاطفی آبرویی و
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر4 ، حـمـیـد ، محمدمهدی ۱۲
#5
برای آماده شدن جهت جبران خسارت ، برای هر مورد باید در خود صبر ، فروتنی ، بخشش ، و خویشتن پذیری خود را تقویت کنم ، اصل مشورت در فرآیند جبران خسارت بسیار می تواند راه مرا هموار و راحت تر نماید . دعا و درخواست کمک از خداوند بسیار آرامش بخش و امیدوار کننده است .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر 13


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان